Vrijzinnig Brussel
NIEUWSBRIEF

|

MEDIA

|

OVER ONS

|

CONTACT

|

 
WORD VRIJWILLIGER
DIENSTEN
ACTIVITEITEN
 

 

 
 

Uitstraling Permanente Vorming

UPV vzw is een vrijzinnig humanistische landelijke vormingsinstelling, gespecialiseerd in wetenschapspopularisering. UPV vzw is werkzaam binnen de Vlaamse Gemeenschap (de vijf Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Ze doet als lidorganisatie van deMens.nu beroep op het netwerk van de vrijzinnig humanistische verenigingen en beschikt, dankzij de inzet van regionale (vrijwilligers)kernen, over zowel een nationaal als een regionaal en lokaal vormingsaanbod.

Steunend op het principe van vrij onderzoek, gebaseerd op kritisch, onafhankelijk denken, vrije meningsuiting en onderlinge dialoog levert UPV vzw een bijdrage tot de vorming van verantwoordelijke en geëmancipeerde burgers door hen in hun vrije tijd in contact te brengen met wetenschap en wetenschapsontwikkeling. Op deze wijze draagt UPV vzw bij tot de ontplooiing van het individu en komt ze tegelijkertijd tegemoet aan de sociale uitdagingen waar de moderne en snel evoluerende samenleving en haar burgers voor staan.

Elke volwassene kan aan dit open aanbod van vormingsactiviteiten deelnemen, ongeacht diploma, leeftijd of andere persoonlijke kenmerken. Dit intergenerationele publiek treedt via UPV vzw in contact met wetenschappers van uiteenlopende Vlaamse onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Deze wetenschappers vertalen, voornamelijk aan de hand van toegankelijke voordrachten en debatten, vaak complexe wetenschappelijke bevindingen uit verschillende disciplines naar een ruimer publiek. UPV vzw verzorgt op deze manier de doorstroming van wetenschappelijke kennis naar de burger. Ze waakt hierbij over het agogisch proces, creëert informele leerkansen en past diverse socio-culturele methodieken toe, afgestemd op publiek en inhoud. Om dit mogelijk te maken werkt UPV vzw niet alleen prioritair samen met de Vrije Universiteit Brussel, maar ook met een breed scala aan andere samenwerkingspartners.
 
Contactgegevens:
UPV
Pleinlaan 5 - verdiep 5
1050 Elsene
Tel. 02 614 82 20
E-mail upv@vub.ac.be
http://upv.vub.ac.be
 


 
 
 

Ons aanbod

Activiteiten
Diensten
Vrijwilligerswerking

Media

Publicaties
Filmpjes

Wie zijn we

Ons netwerk
Contacteer ons

Volg ons

Nieuwsbrief
Facebook

© huisvandeMens Brussel 2016