fbpx
Activiteiten
Aanvraag doen Zoek

Publieksmoment VUB-onderzoek naar ‘Dood en samenleving’

Binnen de overkoepelende vakgroep HARP (History, Archaeology/Art Studies, Philosophy and Ethics) van de Vrije Universiteit Brussel verrichten archeologen, historici en filosofen vanuit hun disciplines onderzoek naar verschillende socioculturele aspecten van de omgang met dood, rouw en herdenking. In het kader van wetenschapscommunicatie vindt op zaterdag 31 oktober een publieksmoment plaats over de thematiek van ‘Dood en Samenleving’. Verschillende aan de VUB verbonden en/of werkzame onderzoekers en professoren zullen aan de gang zijnde of recent afgelopen onderzoeksprojecten voorstellen aan het brede publiek, met mogelijkheden tot vragen en discussies. Afhankelijk van de situatie met betrekking tot de coronamaatregelen zal het evenement op locatie in het centrum van Brussel doorgaan of langs digitale weg plaatsvinden via een facebooklivestream of webinar. Dit initiatief vindt plaats met steun van verschillende sociaal-culturele organisaties uit de vrijzinnig humanistische beweging en erfgoedverenigingen. Het evenement is meteen ook het sluitstuk van een reeds activiteiten aangeboden door UPV rond graf – en uitvaartcultuur. Voor meer informatie zie www.vub.be/dood-en-samenleving

PROGRAMMA

Sessie 1: Archeologisch onderzoek naar funeraire rituelen en landschappen: crematie en grafheuvels vanaf het neolithicum tot de vroege middeleeuwen

  • 11u10-11u40: Dries Tys, Crematie vanaf de bronstijd tot de vroege middeleeuwen vanuit een high-definitie perspectief. Voorstelling van het interuniversitaire CRUMBEL-project tussen natuurwetenschappen en menswetenschappen
  • 11u40-12u10 Marc De Bie (& Nandy Dolman), Het hergebruik van prehistorische funeraire landschappen in Vlaanderen als natuurbegraafplaatsen. Een verkenning
  • 12u10-12u30: Vragenronde

12u30-13u30: Lunchpauze: broodjes

Sessie 2: Historisch onderzoek naar politiek-religieuze conflicten rond grafcultuur: strijd rond seculiere funeraire cultuur in kleinsteedse en rurale contexten tijdens de lange 19de eeuw

  • 13u30-14u: Jeffrey Tyssens, Niet-kerkelijke begrafenissen in Vlaamse provinciesteden in de 19de eeuw
  • 14u-14u30: Patrick Van den Nieuwenhof, De kerkhovenkwestie op het Vlaamse platteland in de 19de eeuw
  •  14u30-14u50: Vragenronde

14u50-15u: Koffiepauze

Sessie 3: Euthanasie in de 21ste eeuw vanuit filosofisch-ethisch perspectief: actuele discussies met betrekking tot een waardig levenseinde

  • 15u-15u10: Niels De Nutte, Inleiding sessie: Het euthanasiedebat in België – een korte historische situering
  • 15u10-15u40: Johan Stuy & Adelheid Rigo: Een goede dood voor personen met dementie?
  • 15u40-16u10: Gily Coene & Dirk Lafaut: Een gebrek aan zin? Ethisch-filosofische reflecties over levensmoeheid bij ouderen
  • 16u10-16u30: Vragenronde

* indien het evenement door de coronamaatregelen niet kan doorgaan op locatie, zal een digitaal alternatief worden aangeboden met een livestream in aanwezigheid van een beperkt publiek die kan gevolgd worden op de facebookpagina’s van de betrokken partners of een webinar. Alle ingeschrevenen worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

INSCHRIJVEN

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht door het beperkt aantal plaatsen. U kan zich inschrijven via de website van de VUB.

Schrijf je in

Deel op Facebook, Twitter, LinkedIn