fbpx
Activiteiten
Aanvraag doen Zoek

Wie zijn wij?

Leden & partners

Vrijzinnig Brussel is een brede gemeenschap waar veel organisaties hun schouders onder zetten.

De leden van Vrijzinnig Brussel

Vrijzinnig Brussel is ook het portaal van het netwerk van vrijzinnig humanistische verenigingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Beeldenstorm is een sociaal-artistiek project in Kuregem. Het is een centrum voor verbeelding dat mensen aanspoort om creatief te zijn en oplossingen te zoeken voor sociaal-economische problemen.

 

Het Brussels Studentengenootschap is de koepel van de Brusselse studentenverenigingen en de vertegenwoordiger van deze verenigingen in de academische wereld.

 

CAVA beheert het analoge en digitale cultureel erfgoed van Nederlandstalige vrijzinnig humanistische organisaties in Vlaanderen, Brussel en van de VUB. CAVA is aanspreekpunt voor erfgoedgemeenschappen en archiefvormers en is consultant voor het immateriële cultureel erfgoed.

 


deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Het is de koepelvereniging van vrijzinnig humanistische organisaties, huizenvandeMens en ontmoetingscentra. Het huisvandeMens is de verankering van deMens.nu in verschillende steden en gemeentes. Je kan er terecht voor zowel ceremonies en gesprekken als activiteiten en evenementen.

 

Het Humanistisch Verbond is een sociaal-culturele organisatie die het vrije denken belangrijk vindt. Als vrijzinnig humanisten verdedigen we het recht op vrije meningsuiting en zetten we ons in voor de wilsvrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van het individu.


Hujo is een vrijzinnig humanistische vereniging. Ze daagt jongeren en kinderen uit om vrijuit te spelen en nieuwsgierig naar de wereld te kijken, met respect voor mens en natuur.

 

Ik wil praten is een initiatief van de Stuurgroep Morele Bijstand vzw. Hun consulenten verlenen niet-confessionele morele bijstand in zorginstellingen. Ze willen een luisterend oor bieden aan patiënten, bewoners, familie, vrienden en het personeel van ziekenhuizen en woonzorgcentra.

 

De OSB is een open en actieve vereniging die mee aan de wieg stond van het vrijzinnig verenigingsleven in Brussel en Vlaanderen en organiseert socio-culturele activiteiten. De OSB heeft als doel de broederschappen tussen oud-studenten van de VUB aan te halen en wil bijdragen tot de ontwikkeling en uitbouw van de VUB.

 

SMBG verleent morele bijstand aan mensen die opgesloten, geïnterneerd, verdacht of beticht zijn van misdaden en aan hun families. De organisatie begeleidt ook ex-gedetineerden en organiseert socio-culturele activiteiten in gevangenissen.

 

SOS Nuchterheid is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorg-initiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun problemen met alcohol, drugs of pillen.

 

UCOS wil studenten van het Vlaamse hoger onderwijs bewustmaken van hun rol als wereldburger. Het centrum pleit voor een respectvolle en gelijkwaardige dialoog, over alle grenzen heen.

 

Mensen & Wetenschap nodigt sprekers uit van alle Vlaamse universiteiten om hun onderzoek vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines toe te lichten en organiseert workshops en uitstappen rond het thema.

 

VO is een studentenvereniging die het vrij onderzoek uitdraagt en uitdiept. Ze organiseren debatten en lezingen waarin het vrij onderzoek centraal staat.

 

Het Vermeylenf( )nds ontwikkelt sociaal-culturele praktijken voor een solidaire samenleving waarin vrijheid en gelijkwaardigheid centraal staan.

 

Het Willemsfonds Brussel organiseert culturele activiteiten vanuit een vrijzinnig en filosofisch liberaal perspectief. Het wil Brusselaars verenigen om samen cultuur te ontdekken, bij te leren en het Nederlands een plek te geven in Brussel.

 

Op dezelfde golflengte: onze partners

Wij werken ook op regelmatige basis met niet-levensbeschouwelijke organisaties waarmee we onze missie en waarden delen.

 

AWSA

Brik

Brusselse Jeugdhuizen

CAD De Boei

Clubhouse

Vergeet de kinderen niet

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Pilar

NASCI

Mentality

Rainbow House 

Solentra

 

Deel op Facebook, Twitter, LinkedIn

Wil jij met jouw organisatie ook een partner van ons worden?

Wij staan steeds open om te achterhalen wat we voor elkaar kunnen doen!

Contacteer ons