fbpx
Activiteiten
Aanvraag doen Zoek

Zondagen van de Filosofie 14 mei 2023

Het huisvandeMens Brussel organiseert op zondag 14 mei 2023 een filosofisch seminarie. Het vertrekpunt is de gezamenlijke lectuur van een tekst die door de spreker werd uitgekozen, zonder de naam van de auteur prijs te geven. Vervolgens motiveert de spreker deze keuze en stelt hij de auteur voor aan de hand van de bredere filosofische achtergrond. Daarna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek. De geschetste context maakt het mogelijk om verbanden te leggen met andere auteurs of met een actuele problematiek. Deze zondagen van de filosofie beantwoorden aan de vraag naar filosofische bijeenkomsten met een zekere regelmaat.


Je kan je in schrijven voor deelname aan de Zondagen van de Filosofie en de al dan niet deelname aan de lunch. Voor de lunch wordt een bijdrage van 5 EUR gevraagd. Dit bedrag wordt integraal doorgestort aan vzw “Vergeet de kinderen niet!”. Storten kan op rekeningnummer BE 55 9734 2242 6344, mededeling ‘filosofie’.

Gelieve je in te schrijven via een e-mail aan: jan.vandenbrande@demens.nu

Waar: Au Bassin, Baksteenkaai 74, 1000 Brussel

Wanneer: Zondag 14/05 van 11 tot 13u, gevolgd door een lunch

Deel op Facebook, Twitter, LinkedIn