fbpx
Activiteiten
Aanvraag doen Zoek

Zondagen van de filosofie

Het huisvandeMens Brussel organiseert op vier zondagen een filosofisch seminarie met brunch. Het vertrekpunt is de gezamenlijke lectuur van een tekst die door de spreker werd uitgekozen, zonder de naam van de auteur prijs te geven. Vervolgens motiveert de spreker deze keuze en stelt hij de auteur voor aan de hand van de bredere filosofische achtergrond. Daarna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek. De geschetste context maakt het mogelijk om verbanden te leggen met andere auteurs of met een actuele problematiek. Deze zondagen van de filosofie beantwoorden aan de vraag naar filosofische bijeenkomsten met een zekere regelmaat.

Wij vragen een symbolische bijdrage van 5 euro per persoon. Dit bedrag mag gestort worden op rekeningnummer BE55 9734 2242 6344 van de vzw ‘Vergeet de kinderen niet’ (mededeling: filosofie).

Gelieve u in te schrijven via jan.vandenbrande@demens.nu

Deel op Facebook, Twitter, LinkedIn