fbpx
Activiteiten
Aanvraag doen Zoek

Onze thema’s

Mensenrechten

Helemaal iets van ons

Mensenrechten: een humanistisch idee

 

Als reactie op de twee verschrikkelijke wereldoorlogen, werd in december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aangenomen. Vanuit het idee dat mensen een intrinsieke waarde hebben en met als doel voor iedereen een menswaardig bestaan mogelijk te maken, beoogde men universele richtlijnen vast te leggen van een georganiseerde menselijke samenleving. Op grond hiervan kan worden gesteld dat het mensenrechtenidee doortrokken is van een vrijzinnighumanistische inspiratie.

 

70 jaar UVRM

 

Vrijzinnig humanisten stellen de mens en de menselijke waardigheid centraal en pleiten voor  het recht van elk individu om zelf zin te geven aan zijn leven. Deze humanistische filosofie is de basis voor de UVRM.

Traditioneel worden er twee groepen of generaties mensenrechten onderscheiden, die beide werden opgenomen in het UVRM. De eerste categorie is die van de burgerlijke rechten, die ook wel vrijheidsrechten worden genoemd, zoals het recht op vrijheid van levensovertuiging, meningsuiting, etc. De tweede categorie bestaat uit economische, sociale en culturele rechten, zoals het recht op gezondheidszorg en onderwijs.

De tijd gaat snel vooruit. Zo is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vandaag 70 jaar oud, maar we mogen die niet vanzelfsprekend nemen. Wij willen het belang hiervan onderstrepen en opnieuw bekrachtigen!

Deel op Facebook, Twitter, LinkedIn

Meer weten?

Wij werken dag in dag uit op verschillende terreinen voor een menselijkere toekomst.

Ontdek al onze thema's